+31(0)513-241555
language NL DE EN

Algemene voorwaarden

Boeken
U boekt uw cursus of arrangement via de site van Aura Sailing en binnen enkele dagen ontvangt u de officiële bevestiging/factuur met alle details. Bij een niet-standaard en maatwerk arrangement wordt eerst een prijsopgave gedaan en na uw akkoord volgt de officiële bevestiging/factuur met alle details.

Betaling
25% van de totale som dient uiterlijk 10 dagen na de notadatum te zijn betaald. Het gehele bedrag moet uiterlijk 20 dagen voor aanvang van het arrangement zijn voldaan. U betaalt door overmaken op bankrekening NL 58 INGB 0009 3535 59 t.n.v. Aura Sailing onder vermelding van uw boekingsnummer. Dit staat op uw nota.

Welke kosten zijn niet inbegrepen
Kosten voor eten en drinken zijn voor rekening van de deelnemers. U kunt zelf meenemen of ter plaatse inkopen doen. Voor meerdaagse tochten is eveneens niet inbegrepen haven-, brug- en sluisgelden. Veelal wordt hiervoor een boordkas gevormd. Een indicatie van bijkomende kosten is € 25,00 p.p.p.d. De instructeur of schipper wordt in de regel vrijgehouden en draagt niet bij aan de boordkas. Slaapzakken, kussen etc. worden door de deelnemers zelf meegenomen, evenals toiletgerei en handdoeken.

Borg en eigen risico
Bij het varen met onze eigen schepen is er geen borg verschuldigd met uitzondering van de verderop genoemde verhuur. Indien het instructieschip wordt ingehuurd van derden, kan er sprake zijn van betaling vooraf van een borgsom. Ingeval van schade wordt veelal de borg hiermee verrekend. Deze borg is voor uw rekening en dient rechtstreeks te worden voldaan.
Onder voorwaarden verhuren wij soms onze eigen schepen zonder schipper/instructeur. Vooraf vragen wij dan geen borgsom, maar bij schade bent u bij zeiljachten aansprakelijk tot € 1.000 en bij Valken tot € 500.

Annuleringsverzekering
Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit kan bij uw bank of verzekeringsmaatschappij.

Annuleren of omboeken
Wanneer u uw boeking annuleert dan gelden hiervoor de volgende regelingen:
•  Tot twee maanden voor aanvangsdatum is 25% van de totale som verschuldigd;
•  Tot 20 dagen voor de aanvangsdatum is 50% van de totale som verschuldigd;
•  Binnen 20 dagen voor de aanvangsdatum is de gehele som verschuldigd.
Het veranderen van een boeking betekent een omzetting van instructeur, geboekte boot en mogelijk accommodatie. Als het al mogelijk is, dan zullen de kosten bij u in rekening worden gebracht. Wij adviseren u om ruim tevoren hiernaar per mail te informeren.

Aansprakelijkheid
Persoonlijke schade bij ongevallen of schade aan uw eigendommen zijn in eerste instantie nadrukkelijk uitgesloten van verantwoordelijkheid door Aura Sailing. De zeilschool is alleen verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid. In voorkomende gevallen zal in tweede instantie bij verzekeraar Interpolis een claim worden ingediend. Het is aan Interpolis of alsnog tot een vorm van schadeloosstelling wordt overgegaan.

Doorgaan van arrangementen
Bootbeschikbaarheid of persoonlijke omstandigheden zijn voor u als klant geen redenen om kostenloos de boeking te annuleren. Verwachte weersomstandigheden (teveel wind en/of heftige regen/onweersbuien) kunnen aanleiding zijn om de start van het arrangement te verplaatsen. De zeilschool neemt zo’n beslissing. Dit gebeurt 1 à 2 dagen tevoren en pas nadat er telefonisch overleg met u is geweest. Bij twijfel kunt u navragen. Een alternatieve periode wordt zo mogelijk direct afgesproken. Mocht eind november blijken dat er geen overeenstemming is bereikt dan kan Aura Sailing besluiten tot geheel of gedeeltelijke terugbetaling.