CWO InstucteursopleidingEN kielboot / jachtzeilen

Duur

7-11 dagen

Deelnemers

max 3 pers.

CWO

ZI2 Kielboot/ Jachtvaren

Prijs

€550/ €750,-

Wordt zeilinstructeur seizoen 2024!

Wat houdt de opleiding tot zeilinstructeur in?

Alle starters in de instructeursopleidingen hebben al een behoorlijke zeilervaring. Opgedaan in de praktijk, veelal zelf aangeleerd en maar ook wel via een zeilschool. Niemand is gelijk en we zullen in het begin verschillen zien in aanpak en niveau. Daarnaast hebben sommigen al diploma‘s zoals Vaarbewijs, TKN, Marifonie en mogelijk ook CWO-certificaten. Jouw persoonlijke kennis en vaardigheden vormen het startpunt voor je opleiding tot CWO-zeilinstructeur. Het traject is daarom deels maatwerk, bij jouw passend. Officieel heet dit competentie gericht opleiden. Verder bouwen op hetgeen je al weet en efficiënt bezig zijn.

Instructeursopleiding CWO Jachtzeilen of Kielboot

De CWO kent vele specialisaties, bijvoorbeeld surfen, jachtzeilen, zwaardboot, kielboot, roeien, etc. Die specialisaties hebben allemaal hun eigen diplomalijn en instructeur bevoegd- heden. 

Dat geldt ook op het niveau van zeilscholen. Aura Sailing is bevoegd cursussen aan te bieden voor kielboot en jachtzeilen. Dat wordt afgekort met Kb en JaZ. Onze cursisten kunnen bijvoorbeeld het eigenvaardigheid diploma CWO1 Kb of CWO2 JaZ non-tidal behalen. 

Een toekomstig zeilinstructeur moet niet alleen de vereiste eigenvaardigheid afgerond hebben (minimaal CWO4 JaZ of Kb), maar moet daarnaast ook kennis hebben van systematiek en didactiek. Middels proeven van bekwaamheid (PVB) wordt de instructeursopleiding afgerond. Je bent dan ZI2 JaZ of ZI2 Kb en mag je (onder auspiciën) beginnen met lesgeven. In beide disciplines starten we in het voorjaar 2024 met een instructeursopleiding. De verdere doorstoming naar niveau ZI3 (zelfstandige zeilinstructeur) is het finale doel van de opleiding. De vorderingen en vooral het bewijs de vergaarde kennis tijdens de stageperiode legt hij/zij vast in een eigen portfolio die voor het ZI3 Niveau bepalend is.

Inschrijven

Voorafgaand aan je inschrijving voor onze instructeursopleidingen voeren we altijd gesprekken met de geïnteresseerden. We lichten de gang van zaken toe en moedigen het stellen van aanvullende vragen aan. Dit doen we vooral omdat we willen dat je weloverwogen aan het traject begint. Soms hebben potentiële deelnemers twijfels over hun eigen instapniveau, als dat het geval is, overwegen we een proefvaart als mogelijkheid. De inschrijving wordt dan daarna overeengekomen, waarna je het volledige traject doorloopt. In sommige gevallen passen we ook de lesstof aan het niveau van de deelnemers aan na de start van de trainingen. Inschrijven voor onze opleiding is gedurende het hele seizoen mogelijk, waarbij de opleiding altijd in het voorjaar begint (maart, april).

De instructeursopleiding CWO Kielboot begint dit seizoen op 23 maart en de opleiding CWO Jachtvaren op 29 maart. Het behalen van de vereiste eigenvaardigheid is een belangrijke mijlpaal, maar het instructeur zijn houdt meer in. De theorie rond didactiek en systematiek komt aan bod en tijdens de aansluitende stageperiode leer je het lesgeven in de praktijk. 

Kosten en vergoeding

De kosten voor de praktijkopleiding, het CWO4-examen Kb of JaZ, en de daaropvolgende Proeve van Bekwaamheid bedragen € 550,-/ € 750,-. Dit moet gezien worden als een bijdrage ter tegemoetkoming in de aanzienlijk hogere kosten van de zeilschool. Deze beperkte kostenregeling is gebaseerd op de overeenkomst dat de deelnemer na succesvolle afronding van het traject, gedurende minimaal twee seizoenen ca. 10 dagen per seizoen, (meer kan altijd) zeilinstructie zal geven.

Na afronden van de instructeurscursus ontvangen onze instructeurs een aantrekkelijke dagvergoeding plus een reiskostenvergoeding, je bent heerlijk met je passie bezig en de dankbaarheid van de enthousiaste cursisten maakt elke tocht tot een inspirerende en altijd leerzame ervaring.

Als dit je bewuste keuze is, neem dan contact met ons op en we sturen je de Aura Sailing opleidingsbrochure 2024 met alle verdere informatie.